Copyright 2021 - Custom text here

อบต.โนนหมากมุ่น..ขอเชิญประชาชนในพื้นที่โนนหมากมุ่น แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

เพื่อเป็นฐานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
🌟ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2564 ตามตารางที่กำหนด
***หรือติดต่อขึ้นทะเบียนได้ที่ ณ ที่ทำการ อบต.โนนหมากมุ่น ในวันและเวลาราชการ***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
☎️ 037-247865